Het bestuurslid van dienst 19 juni - 26 juni 2017 is: Jan Rozema

Bij geen gehoor: Wim Visch
Het bestuurspiket wisselt elke maandagavond 19.00 uur.


Nieuwe deelnemer
Bent u geintereseerd om nieuwe deelnemer te worden?
Lees onder "Documenten" "Algemeene DARES documenten" en "Publicaties" meer over DARES. Ook onder "Missie" en "Basis Organisatie" is waardevolle informatie te vinden.

DARES is een stichting met een bestuur en deelnemers in het hele land. En DARES heeft een bepaald doel voor ogen. Om dat doel te bereiken is in het Huishoudelijk Reglement (HHR) vastgelegd hoe wij met elkaar omgaan en hoe een en ander is georganiseerd. Daarom vragen wij van een deelnemer zich bij aanmelding akkoord te verklaren met dit reglement.

DARES zet zich in om de overheid bij noodsituaties en calamiteiten te ondersteunen. Daarbij zou zich de situatie kunnen voordoen dat men kennis neemt van vertrouwelijke informatie. De wet stelt dat een ieder die in aanraking komt met bestuurlijke informatie tot geheimhouding verplicht is. Om volledig duidelijk te maken dat wij ons aan de wet houden is dit in het HHR opgenomen en dienen DARES deelnemers een geheimhoudingsverkaring te tekenen en die bij zich te hebben.

Hieronder kunt u het HHR en de geheimhoudingsverklaring downloaden voordat u zich aanmeldt als nieuwe deelnemer.

U kunt zich d.m.v. knop hieronder aanmelden als nieuwe deelnemer.

Na de aanmelding zal de Regio Coördinator van de door u opgegeven regio uw aanvraag zsm in behandeling nemen en u hierover contacten.


Password vergeten
Klik op "Handleiding password reset" om alle stappen te bekijken

Heeft u uw paswoord vergeten, klik dan op de "Paswoord reset" knop. Er wordt dan een tijdelijk paswoord naar het geregistreerde email adres gestuurd. Volg de instructies in die mail op om uw eigen paswoord in te stellen.


DARES Alarmfase

Landelijk
Regionaal