Het bestuurslid van dienst 19 juni - 26 juni 2017 is: Jan Rozema

Bij geen gehoor: Wim Visch
Het bestuurspiket wisselt elke maandagavond 19.00 uur.

Bestuur / Board

Stichting DARES®

Stichting DARES, oftewel Stichting DARES, Radiocommunicatie bij Calamiteiten en Noodsitiuaties is op woensdag 12 mei 2004 officieel opgericht.
DARES is erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De Stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 28101264.
DARES® is een gedeponeerd handelsmerk en eigendom van de Stichting DARES®
De belastinginspecteur heeft, per 19 april 2010, DARES de ANBI status toegekend. Hiermee zijn donaties aan DARES, zowel in geld als in natura, fiscaal aantrekkelijke geworden.

 

Bestuur / Board

Dagelijks bestuur

  • Ton Gielen, PA1TGI - Voorzitter / Chairman
  • Jan Rozema; PA7O - Secretaris / Secretary
  • Wim Visch; PG9W - Penningmeester /Treasurer & Vice voorzitter /Vice chairman

 Bestuursleden algemeen

  • Sjaak de Gouw, Arts
  • Hans Baardscheer MPM, PE1AAY
  • Gerard van Groningen, PD0JEW

 

 

DARES Alarmfase

Landelijk
Regionaal