Attentie! deze website gebruikt coockies

Als u niets doet accepteert u deze automatisch Lees meer

Akkoord

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) Klik hier om deze te lezen

Nieuwsoverzicht

Hier vindt u de alarmeringen van de 3 IARU zones indien Dares inzet (o.a. monitoring noodfrequenties) gewenst is.

Zone Land/regio Inzet
1    
2    
3  Philippijnen  monitoring

 1

 

2

 

3

IARU3/G0DUB/PA7O
 
24-12-2017 HERO network activate for storms events
 
Ham Emergency Radio Operations have been in support of two weather
events in the Philippines, Kai-Tak and Tembin, which brought significant
damage and loss of life.
 
The first was tropical storm Kai-Tak at killed about 33 people, followed
by tropical storm Tembin that swept through the southern Philippines,
with reports that 200 lives have been lost.
 
Roberto C Vicencio ‘JoJo’ DU1VHY says HERO had HF coordination through
the national emergency net at 7.095 MHz with three nets being held,
0700, 1700 and 1900.
 
Local clubs embedded with the government responders used designated
channels and club frequencies.
 
JoJo says Kaitak ravaged the Central Visayas area, almost the same entry
point as the Super Typhoon Haiyan in 2013, and maintained a stationary
position for about three days.
 
“Much rain was dumped in the Samar and Tacloban areas of the Central
Visayas region,” he said.
 
“In situations like this, most of radio amateurs in the affected areas
fold into the government's regional/provincial disaster risk reduction
management offices to consolidate the actions of the amateur and civic
groups as well as the military and police forces.”
 
But after a respite of two days the southern island of Mindanao was
threatened by Tembin.
 
HERO reported that this was anticipated and the government was able to
mobilise the assets of radio amateurs and civic communications group as
well as the police and armed forces.
 
Joyo says the wind strength and volume of rains inundated the island and
the system took a direct path from east to west of Mindanao island.
 
Flooding hit houses and many lives were lost when people were trapped in
their homes by the flash flooding.
 
He said: “Bridges, roads and agricultural fields were damaged. There was
a shortage of communications too.
 
“Many major transportation arteries were affected further stranding
others who tried to escape. About 200 have been declared dead with the
final count not yet determined.”
Ed Escabarte DU8EE embedded with the regional disaster risk reduction
management office mentioned that search is ongoing for survivors and
bodies.
 
It is only the start of the season for adverse weather in the
Philippines, with the HERO network prepared for other activations.
Op zondag 7 januari 2018 start een proef waarbij elke eerste zondag van de maand (bij voldoende belangstelling gecontinueerd) een 80 meter net vanuit het DLCC wordt georganiseerd. Tijden: 10.00 tot 11.00 uur lokale tijd. Frequentie: 3765 kHz =/- QRM.
 
Berichten en reacties kunnen naar pi9d (at) dares (punt) nl worden gestuurd.

 

 

De stichting DARES is een crisispartner die ingezet kan worden wanneer de telecommunicatie infrastructuur van de reguliere hulpdiensten zijn uitgevallen of niet toereikend zijn.

Een DARES-team opereert onder de verantwoordelijkheid van een Veiligheidsregio. DARES is in staat om in korte tijd een radionoodnet te realiseren die op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau berichtenverkeer m.b.v. spraak en experimenteel radio-email tot stand kan brengen.

Dit kan zowel zelfstandig als ook in combinatie met een netwerkpartner o.a. het Ministerie van Defensie.  

Bestuurslid van dienst (Piket)

Het bestuurslid van dienst 15 januari  - 23 januari 2018                           
Primair Wim Visch
Bij geen gehoor Ton Gielen
Het bestuurspiket wisselt elke maandagavond 19.00 uur.

 


 

De DARES organisatie is landelijk verdeeld in DARES regio's. Deze komen veelal overeen met de Veiligheidsregio's in Nederland, zoals vastgelegd in de Wet op de Veiligheidsregio's. Iedere DARES-regio heeft een regio-coördinator die formeel benoemd is door het Bestuur van DARES. De regio-coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de zendamateurs in zijn/haar regio én onderhoudt de contacten met de landelijke organisatie. Tevens zorgt de regio-coördinator voor het inrichten en in stand houden van het regionale DARES-station, het DARES Regionale Coördinatie Centrum, DRCC.
Een DARES regio kan bestaan uit één groep die de hele regio dekt, of uit meerdere DARES groepen met elk hun eigen aandachtsgebied. Het staat iedere gelicenceerde zendamateur vrij om in zijn omgeving een DARES-groep op te richten. Van zo'n DARES-groep wordt verwacht dat zij de missie, doelstellingen en uitgangspunten van DARES onderschrijft. In één regio kunnen dus meerdere DARES-groepen worden geformeerd op basis van bestaande afdelingen, vriendenclubs en dergelijke.

Als je zelf wilt meewerken als regio-coördinator voor één van de regio's die nu nog blanco zijn, kan dat uiteraard. Je wordt geadviseerd om contact op te nemen met het bestuur door het contactformulier in te vullen en te verzenden. Als je zelf een DARES-groep wilt oprichten, neem dan contact op met de regio-coördinator in jouw regio.

Kunt u, om welke reden dan ook, zelf geen DARES deelnemer worden, dan kunt u DARES steunen. Ook dit is een waardevolle bijdrage.

 

Regio Regionamen ( Plv ) Regiocoordinatoren
NNL Noord Nederland (1,2,3,4) Ton Gielen (PA1TGI) Waarnemend RC
  (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel) Leo Bouma (PD2LFB) Friesland (plv)
Gert Fokkema (PA3GET) Groningen (plv)
5 Twente Marcel Notenboom PA1MAR
6 Noord- en Oost- Gelderland Hans van den Berg PA0HIS (plv)
7 Gelderland Midden Roel Sijbrandi PE2CVF
    Jan Arnhem PH3J (Plv)
8 Gelderland Zuid Hans Vreeswijk PA3GJM 
    Derk van Dijken PA0DVD (plv)
9 Utrecht Wim de Kleuver PA4WK
    Dick Dirven PD2DM (plv)
    Raphael Verwer PD0RAF (plv)
10 Noord-Holland Noord Gert van Westerlaak PA1VW
    Peter Godlieb PA3CPI (plv)
11 Zaanstreek-Waterland Hans Logjes PD0AHE 
12 Kennemerland Arnold Vogelaar PE1AMH
    Joop Vermeule PA3GOO (plv)
13 Amsterdam-Amstelland Vacant
14 (ex) Gooi en Vechtstreek samengegaan met regio 25
15 Haaglanden
Jan Pieter Kraayer PC0KR
    Martijn Steenbeek PD2MST (plv)
16 (ex) Hollands-Midden samengegaan met regio 15
17 Rotterdam-Rijnmond Chris van Gorp PA7RHM
18 Zuid-Holland Zuid Bas den Braven PD0CAV
    Wim van Zutphen PA1L (plv)
19 Zeeland Leo Unlandt PA0ULT 
20 Midden- en West-Brabant Vacant
21 Brabant-Noord Leo Creusen PD2LEO
    Michel Peijnenburg PE1SAY (plv)
22 Brabant-Zuidoost Ben Gijsen PA3DWJ
    Petro van Lierop PH9GFB (plv)
    Jan van Moll PE2MOL (plv)
23 Limburg-Noord samengegaan met regio 24
24 Zuid Limburg Bas van Venrooij PD1BAZ
25 Gooi Flevoland Gerard van Groningen PD0JEW
    Ron Lambinon PD7RON (plv)
    Jan Rozema PA7O (plv)

Subcategorieën

Alarmstatus

Bij oranje of rood klik op landelijk, regio of IARU voor meer informatie

  Alarmfase
Landelijk Groen 
Regio Groen
IARU Groen
Ga naar boven

Bankgegevens: Stichting DARES * Rekeningnummer: 4839455 * IBAN: NL75INGB0004839455 * BIC: INGBNL2A * Banknaam: ING BANK NV * Kvk Nummer : 28101264