Het bestuurslid van dienst 19 juni - 26 juni 2017 is: Jan Rozema

Bij geen gehoor: Wim Visch
Het bestuurspiket wisselt elke maandagavond 19.00 uur.

 DARES

Hulpdienst voor noodcommunicatie

 Hier begon het allemaal, de watersnoodramp van 1953 waarbij de toenmalige radioamateurs een bijdrage hebben geleverd bij noodcommunicatie.


DARES is een groep vrijwillige hulpverleners die ingezet kan worden wanneer de telecommunicatie infrastructuur van reguliere hulpdiensten is uitgevallen of niet toereikend is. Een DARES-team opereert onder de verantwoordelijkheid van een Veiligheidsregio. DARES is in staat om in korte tijd een radionoodnet te realiseren die op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau spraak en dataverbindingen tot stand kan brengen. Dit kan zowel zelfstandig als ook in combinatie met het TITAAN netwerk van het Ministerie van Defensie.

DARES kan de volgende diensten aanbieden:
Spraak Communicatie:

  • Point-to-point verbindingen
  • Gerelayeerde verbindingen
  • Nationale verbindingen
  • Internationale verbindingen

 

Data Communicatie:

  • E-mailverkeer via WinLink2000
  • Koppeling via TITAAN van Defensie

Als u DARES steunt, steunt u uw eigen veiligheid en die van anderen!

 Doe nu een donatie

 

In Verbinding, vakblad voor mobiele communicatie in de openbare orde & veiligheidssector en het bedrijfsleven, van januari 2012 wordt toegelicht dat DARES werkt met Eigen middelen en een eigen net.

 

Wat voor incident kan DARES inzet noodzakelijk maken?
Gelijktijdige uitval van C2000 en GSM netwerken door:

  • Significante stroomuitval van één dag of langer.
  • Significante overstroming van een regio of provincie.
  • Cyber aanval met grootschalige uitval van kritieke telecommunicatie infrastructuur tot gevolg.
  • Terroristische aanval met grootschalige uitval van kritieke telecommunicatie infrastructuur tot gevolg.

 

De rol van zendamateurs
Het bekendste voorbeeld in Nederland dat zendamateurs een cruciale rol hebben vervuld was bij de watersnoodramp in 1953. Vele tientallen zendamateurs hebben toen verbindingen onderhouden vanaf plaatsen waar verder niks was. Of waar bestaande infrastructuur was vernield. Enkelen woonden in het rampgebied, sommigen zijn met hun uitrusting door helikopters gedropt weer anderen zijn met boten vervoerd. Maar ook nu vervullen zendamateurs vaak een belangrijke rol. Bij ramp zijn de normale communicatiemiddelen snel overbelast. Als daar een stroomstoring bij komt valt bijna alles weg. Overheden hebben wel geïnvesteerd in noodnetten die onafhankelijk van de reguliere stroomvoorziening kunnen werken, maar de dekking door aggregaten is niet optimaal. Voorzieningen die op accu's werken vallen gemiddeld na 4 uur uit. De veiligheidsregio’s zijn afhankelijk van het goed functioneren van het C2000 systeem. Wanneer dit wegvalt heeft de overheid geen alternatief radionoodnet. Radioverbindingen verzorgt door DARES teams worden dan heel belangrijk als één van de alternatieven.
Nederland wordt gelukkig niet vaak getroffen door een grote ramp en een op grote schaal inzet van DARES is nog niet nodig geweest. Op kleinere schaal zijn de zendamateurs amateurs van DARES wél actief geweest. Bij de Tsunami in 2004, bijvoorbeeld, kon een zendamateur in Nederland als eerste Buitenlandse Zaken namen van Nederlanders in het getroffen gebied in Thailand faxen.

 

Recente rampen waarbij zendamateurs levensreddende communicatie hebben verzorgd zijn onder andere:

Mei 2015 Alberta Canada Wildfire (bosbrand)
Mei/ juni 2015 Nepal Aardbeving
December 2014 Filipijnen Tropische storm
Januari 2014 Slovenie Zeer grote uitval stroom door zware sneeuwstormen
November 2013 Filipijnen Tropische storm  Haiyan (Yolanda)
Januari 2010 Haïti Aardbevingen met een kracht van 7.0 en 5.5
Februari-maart 2010 Chili 
Aardbevingen met een kracht van 8.8, 6.6 en 6.7
April 2010 grens van de USA en Mexico Aardbeving met een kracht van 7.2
Oktober 2009 Filipijnen
Tropische storm
Oktober 2009 Indonesië  
Aardbeving
April 2010 Qinghai Province, China Aardbeving
Augustus 2010 Pakistan Overstromingen
September 2010 Christchurch, NZ Aardbeving
Maart 2011 Japan
Aardbeving met een kracht van 7.9, Tsunami, Kernramp
Augustus 2012 Filipijnen Overstromingen


In Nederland
DARES is erkend door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en neemt regelmatig deel aan oefeningen met de overheid. Zowel met de civiele overheden in de Veiligheidsregio's, het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum in Driebergen als ook met Defensie.
In 2009 is er, bijvoorbeeld, de bijzonder grootschalige overstromingsoefening EU FLOODex 09 gehouden. In het scenario hiervan stroomden grote delen van de kop van Noord-Holland onder. De geprojecteerde ramp was zo groot dat Nederland voor het reddingswerk hulp uit het buitenland moest vragen. Een aantal landen heeft aan dat verzoek gehoor geven en zijn met honderden reddingswerkers naar Noord-Holland gekomen om daar ter plekke te gaan helpen.
DARES heeft tijdens deze oefening, met groot succes, kunnen laten zien dat de vrijwilligers van DARES een belangrijke rol in noodcommunicatie kunnen hebben.
De evaluatierapporten FLOODex 09 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
.hier.
en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier .hier.
bevestigen dat. Mede naar aanleiding hiervan hebben een aantal Veiligheidsregio's een convenant met DARES getekend. In het kader van de Intensivering Militair-Civiele Samenwerken is de koppeling van DARES aan het defensie netwerk formeel geprotocolleerd. DARES heeft van het Ministerie van Veiligheid en Justitie de afgelopen jaren een minimale subsidie ontvangen. Deze is echter niet structureel. Voor de organisatiekosten, exploitatie en uitrusting van onder andere de Verbindings- en Communicatiewagens heeft DARES extra fondsen nodig.

Als u DARES steunt, steunt u uw eigen veiligheid en die van anderen!

 

Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE

De rol van zendamateurs
Het bekendste voorbeeld in Nederland dat zendamateurs een cruciale rol hebben vervuld was bij de watersnoodramp in 1953. Vele tientallen zendamateurs hebben toen verbindingen onderhouden vanaf plaatsen waar verder niks was. Of waar bestaande infrastructuur was vernield. Enkelen woonden in het rampgebied, sommigen zijn met hun uitrusting door helikopters gedropt weer anderen zijn met boten vervoerd.
Maar ook nu vervullen zendamateurs vaak een belangrijke rol. Bij ramp zijn de normale communicatiemiddelen snel overbelast. Als daar een stroomstoring bij komt valt bijna alles weg. Overheden hebben wel geïnvesteerd in noodnetten die onafhankelijk van de reguliere stroomvoorziening kunnen werken, maar de dekking door aggregaten is niet optimaal. Voorzieningen die op accu's werken vallen gemiddeld na 4 uur uit. De veiligheidsregio’s zijn afhankelijk van het goed functioneren van het C2000 systeem. Wanneer dit wegvalt heeft de overheid geen alternatief radionoodnet. Radioverbindingen verzorgt door DARES teams worden dan heel belangrijk als één van de alternatieven.
Nederland wordt gelukkig niet vaak getroffen door een grote ramp en een op grote schaal inzet van DARES is nog niet nodig geweest. Op kleinere schaal zijn de zendamateurs amateurs van DARES wél actief geweest. Bij de Tsunami in 2004, bijvoorbeeld, kon een zendamateur in Nederland als eerste Buitenlandse Zaken namen van Nederlanders in het getroffen gebied in Thailand faxen.

DARES Alarmfase

Landelijk
Regionaal

Partners

EU e-Privacy Directive

Cleanbits

Cleanbits