Nieuwsoverzicht

Visie

DARES staat voor Dutch Amateur Radio Emergency Service. DARES bestaat uit een groep deelnemers (meestal zendamateurs) die inzetbaar zijn als er problemen zijn met de reguliere communicatie voorzieningen van de hulpdiensten voor Openbare Orde en Veiligheid.

DARES is erkend door de Nederlandse Overheid.

Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is aan de veiligheidsregio’s geadviseerd om de dienstverlening van DARES op te nemen in de rampenplannen.

DARES heeft convenanten afgesloten met verschillende veiligheidsregio’s.

Wanneer komt DARES in actie?

Als reguliere communicatiemiddelen zijn uitgevallen kan DARES door de overheid worden gealarmeerd. De DARES regio coördinator zal dan via een vaste gestelde procedure inventariseren welke deelnemers op dat moment inzetbaar zijn en welke apparatuur zij tot hun beschikking hebben.
Daarna zullen teams van 3 tot 5 personen met hun apparatuur worden ingezet om verbindingen tussen diverse locatie op te zetten. Indien nodig kan een beroep worden gedaan op deelnemers uit andere regio’s, maar vooral ook op de zendamateurs “op zolder”.

Doelstelling DARES

“De kennis en kunde van radio zendamateurs ter beschikking te stellen aan de overheid ten tijde van rampen en crisis situaties.”

De DARES organisatie is landelijk verdeeld in DARES regio's. Deze komen veelal overeen met de Veiligheidsregio's in Nederland, zoals vastgelegd in de Wet op de Veiligheidsregio's. Iedere DARES-regio heeft een regio-coördinator die formeel benoemd is door het Bestuur van DARES. De regio-coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de zendamateurs in zijn/haar regio én onderhoudt de contacten met de landelijke organisatie. Tevens zorgt de regio-coördinator voor het inrichten en in stand houden van het regionale DARES-station, het DARES Regionale Coördinatie Centrum, DRCC.
Een DARES regio kan bestaan uit één groep die de hele regio dekt, of uit meerdere DARES groepen met elk hun eigen aandachtsgebied. Het staat iedere gelicenceerde zendamateur vrij om in zijn omgeving een DARES-groep op te richten. Van zo'n DARES-groep wordt verwacht dat zij de missie, doelstellingen en uitgangspunten van DARES onderschrijft. In één regio kunnen dus meerdere DARES-groepen worden geformeerd op basis van bestaande afdelingen, vriendenclubs en dergelijke.

Als je zelf wilt meewerken als regio-coördinator voor één van de regio's die nu nog blanco zijn, kan dat uiteraard. Als je zelf een DARES-groep wilt oprichten, neem dan contact op met de regio-coördinator in jouw regio.

Kunt u, om welke reden dan ook, zelf geen DARES deelnemer worden, dan kunt u DARES steunen. Ook dit is een waardevolle bijdrage.

RegioClusterRolNaam
1GroningenNNplvGert Fokkema
2FryslânNNplvLeo Bouma
3DrentheNNRCTon Gielen
NNplvLammert de Jonge
4IJssellandNNOpgegaan in NN
5TwenteRCMarcel Notenboom
6Noord- en Oost-GelderlandplvHans van den Berg
7Gelderland-MiddenRCCor Schuiling
plvTheo Elings
plvJan Dekker
8Gelderland-ZuidRCHans Vreeswijk
plvDerk van Dijken
plvGael Smits
9Vacant
10Noord-Holland-NoordRCGert van Westerlaak
plvJan Kanon
11Zaanstreek-WaterlandRCHans Logjes
12KennemerlandRCArnold Vogelaar
13Vacant
15HaaglandenR15/16plvJohan Wiegel
R15/16plvAad Onderwater
16Hollands middenR15/16RCJan Pieter Kraaijer
R15/16plvMartijn Steenbeek
17Rotterdam-RijnmondRCMarko Brons
plvChris van Gorp
18Zuid-Holland-ZuidRCBas den Braven
plvWim van Zutphen
19ZeelandRCLeo Unlandt
20Midden- en West-BrabantRCRobert Haaima
21Brabant-NoordRCLeo Creusen
plvRob van Rheenen
plvM Peijnenburg
22Brabant-ZuidoostRCJan van Moll
plvBen Gijsen
plvPetro van Lierop
23Limburg-NoordLimburgOpgegaan in Limburg
24Zuid-LimburgLimburgRCJeroen Degenkamp
LimburgplvLouis Urlings
LimburgplvJeroen Reijerkerk
25FlevolandMDRCJan Rozema
MDRCRon Lambinon
MDplvGerard van Groningen

Subcategorieën

Zoek binnen de site

Alarmstatus

Bij oranje of rood klik op landelijk, regio of IARU voor meer informatie

  Alarmfase
Landelijk Groen 
Regio Groen
IARU Groen

Evenementen

Ga naar boven

Bankgegevens: Stichting DARES * Rekeningnummer: 4839455 * IBAN: NL75INGB0004839455 * BIC: INGBNL2A * Banknaam: ING BANK NV * Kvk Nummer : 28101264