Het bestuurslid van dienst 19 juni - 26 juni 2017 is: Jan Rozema

Bij geen gehoor: Wim Visch
Het bestuurspiket wisselt elke maandagavond 19.00 uur.

Regionale Indeling

De DARES organisatie is landelijk verdeeld in DARES regio's. Deze komen overeen met de Veiligheidsregio's in Nederland, zoals vastgelegd in de Wet op de Veiligheidsregio's.
Iedere DARES-regio heeft een regio-coördinator die formeel benoemd is door het Bestuur van DARES. De regio-coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de zendamateurs in zijn/haar regio én onderhoudt de contacten met de landelijke organisatie. Tevens zorgt de regio-coördinator voor het inrichten en in stand houden van het regionale DARES-station, het DARES Regionale Coördinatie Centrum, DRCC.
Een DARES regio kan bestaan uit één groep die de hele regio dekt, of uit meerdere DARES groepen met elk hun eigen aandachtsgebied. Het staat iedere gelicenceerde zendamateur vrij om in zijn omgeving een DARES-groep op te richten. Van zo'n DARES-groep wordt verwacht dat zij de missie, doelstellingen en uitgangspunten van DARES onderschrijft. In één regio kunnen dus meerdere DARES-groepen worden geformeerd op basis van bestaande afdelingen, vriendenclubs en dergelijke.

Als je zelf wilt meewerken als regio-coördinator voor één van de regio's die nu nog blanco zijn, kan dat uiteraard. Je wordt geadviseerd om contact op te nemen met het bestuur door het contactformulier in te vullen en te verzenden. Als je zelf een DARES-groep wilt oprichten, neem dan contact op met de regio-coördinator in je regio.

Kunt u, om welke reden dan ook, zelf geen DARES deelnemer worden, dan kunt u DARES steunen. Ook dit is een waardevolle bijdrage.

De regio's

Hieronder een overzicht met regio's.


Voor contact met de regiocoordinator klik op de Regionaam.

mut.datum: 5-6-2017 (pa7o)

Regio Regionaam Regiocoordinator Website
NNL

Noord Nederland

(Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel)

Waarnemend RC, Ton Gielen PA1TGI

www.dares.nl
MNL

Midden Nederland
(Gooi-Flevoland-Utrecht)

In oprichting (2017)

 
05  Twente Marcel Notenboom PA1MAR  
06  Noord- en Oost- Gelderland

Hans van den Berg PA0HIS (plv)

 
07  Gelderland Midden

Roel Sijbrandi PE2CVF

Fred van Someren PD3ARS  (plv)

 
08  Gelderland Zuid

Hans Vreeswijk PA3GJM 

Derk van Dijken PA0DVD (plv)

r08.dares.nl/ 
09  Utrecht

Wim de Kleuver PD0EDN
Dick Dirven PD2DM (plv)
Raphael Verwer PD0RAF (plv)

r09.dares.nl/ 
10  Noord-Holland Noord

Gert van Westerlaak PA1VW
Peter Godlieb PA3CPI (plv)

r10.dares.nl/ 
11  Zaanstreek-Waterland Hans Logjes PD0AHE   
12  Kennemerland

Arnold Vogelaar PE1AMH
Joop Vermeule PA3GOO (plv)

 www.nvra.net/laatstenws.htm

13  Amsterdam-Amstelland    
14 (ex) Gooi en Vechtstreek samengegaan met regio 25  
15  Haaglanden

Jan Pieter Kraaijer PC0KR
Martijn Steenbeek PD2MST (plv)

www.daresregio15.nl/ 
16  (ex) Hollands-Midden samengegaan met regio 15  
17 Rotterdam-Rijnmond

Chris van Gorp PA7RHM

www.dares.nl
18 Zuid-Holland Zuid

Bas den Braven PD0CAV
Wim van Zutphen PA1L (plv)

www.services4it.net/dares/ 

19  Zeeland Leo Unlandt PA0ULT   
20  Midden- en West-Brabant    
21  Brabant-Noord

Leo Creusen PD2LEO

Michel Peijnenburg PE1SAY (plv)

www.dares.nl
22  Brabant-Zuidoost

Ben Gijsen PA3DWJ
Petro van Lierop PH9GFB (plv)
Jan van Moll PE2MOL (plv)

r22.dares.nl/ 
23 Limburg-Noord samengegaan met regio 24  
24  Zuid Limburg

RC Vacant

Bas van Venrooij PD1BAZ
Jeroen Degenkamp, PD4JD (plv)

r24.dares.nl/ 
25  Gooi Flevoland

Gerard van Groningen PD0JEW
Foeke Holtrop PA3FNT (plv)
Jan Rozema PA7O (plv)

r25.dares.nl/ 

DARES Alarmfase

Landelijk
Regionaal