Het bestuurslid van dienst 19 juni - 26 juni 2017 is: Jan Rozema

Bij geen gehoor: Wim Visch
Het bestuurspiket wisselt elke maandagavond 19.00 uur.

Noodstroomvoorziening, Catering en Onderdak

Doel van deze richtlijn
Deze DARES richtlijn heeft tot doel duidelijkheid te scheppen met betrekking tot de te verwachten omstandigheden, ten aanzien van de logistiek, waarin DARES deelnemers in geval van een inzet zullen opereren. Deelnemers kunnen hiermee beter gericht hun uitrusting samenstellen en paraat houden.

 

Achtergrond
De reguliere diensten zijn zeer goed uitgerust en geoefend voor hun taken. Zelfs bij grotere rampen kunnen zij efficiënt en effectief werken. En zij hebben een landelijke dekking. 
In het algemeen is er voor DARES hier (in eerste instantie) geen rol of plaats. 
Echter: 

Lees meer: Noodstroomvoorziening, Catering en Onderdak

Operating Practice igv een onvoorziene omstandigheid

Als u onverhoopt getroffen wordt door of betrokken wordt bij een calamiteit of ongeluk en u wilt berichten doorgeven voor uzelf of derden, dan dient u als eerste te proberen dat via 112 te doen. Mocht dat niet kunnen dan kunt u proberen via de amateurbanden een zendamateur of DARES station te bereiken.

Bij een grotere calamiteit of crisis zullen DARES stations actief zijn. In een noodgeval kunt u natuurlijk de hulp inroepen van iedere amateur die QRV is.

  

Indien u te maken krijgt met zo'n situatie doet u het volgende:

Lees meer: Operating Practice igv een onvoorziene omstandigheid

Wel of niet aannemen van goederen

Regelmatig worden DARES goederen gratis ter overname aangeboden.  Meestal betreft het zaken die men niet langer wil of kan gebruiken. 
DARES heeft in alle opzichten zeer beperkte middelen, financiën, mankracht, ruimtes. Dit maakt dat er nauwe grenzen zijn aan wat DARES kan absorberen. Men moet zich ook realiseren dat het heel wat anders is of één of enkele radioamateurs de spullen kan gebruiken of dat het door grotere en/of geografisch gespreide groepen gebruikt moet kunnen worden en moet passen in het grotere DARES geheel.

Lees meer: Wel of niet aannemen van goederen

DARES Verbindingsstructuren & Modes

Introductie

In de zendamateurwereld worden er een heel scala aan type verbindingen gebruikt. Er zijn diverse methoden waarop spraak overgebracht kan worden, net zoals er diverse methoden zijn om data over te brengen.

Geen enkele zendamateur kan echter zomaar al deze methodes zomaar gebruiken. De meest eenvoudige apparatuur kan slechts gebruikt worden voor spraak. Geen enkele zendamateur is voldoende vertrouwd en/of voorbereid om zomaar een willekeurige digitale mode te kunnen gebruiken voor data.

Voor een service als DARES is het van het hoogste belang om zeer snel een verbindingen tot stand te brengen. Dat kan alleen als landelijk gestandaardiseerd wordt. Ten eerste is er dan bij een inzet geen verwarring en ten tweede kunnen DARES deelnemers zich gericht voorbereiden en oefenen.

Hoe er, op technisch niveau, tussen de diverse stations gecommuniceerd gaat worden is één kant. Omdat er meerdere tot vele stations/posten bij betrokken zullen zijn moet er aan de andere kant ook richting gegeven aan de network topologie.

 

Lees meer: DARES Verbindingsstructuren & Modes

Richtlijn GPS

Voor een uniforme werkwijze moet DARES ook een keuze maken voor het landelijk te gebruiken coördinaten systeem. Twee systemen komen hiervoor potentieel in aanmerking de Rijksdriehoeksmeting RDM of het Global Positioning System GPS.

Hiervoor is enig onderzoek gedaan, wat resulteerde in een richtlijn voor DARES.

Lees meer: Richtlijn GPS

DARES Alarmfase

Landelijk
Regionaal