Attentie! deze website gebruikt coockies

Als u niets doet accepteert u deze automatisch Lees meer

Akkoord

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) Klik hier om deze te lezen

Premier William Marlin van Sint Maarten wil geen enkel risico nemen met hurricane Irma die zich in de richting van de Bovenwindse eilanden begeeft. Marlin heeft gisteren aanvullende hulp gevraagd van Nederlandse miliairen als voorzorgsmaatregel. Verzocht is om 40 leden van Defensie Caribisch Gebied van Curaςao of Aruba. Gisteren werd de eerste bijeenkomst gehouden van het Emercency Operations Center in verband met Irma. Morgenmiddag vind een tweede meeting plaats. Daarna wordt verwacht dat Marlin nadere mededelingen doet over de voorbereiding op de mogelijke komst van Irma, nu nog een orkaan van de tweede categorie. Zekerheid over de definitieve koers is er nu nog niet. Mocht de hurricane in de buurt van de Bovenwindse eilanden passeren dan zal dat in de loop van dinsdag zijn.

 

Irma zaterdag

Ga naar boven

Bankgegevens: Stichting DARES * Rekeningnummer: 4839455 * IBAN: NL75INGB0004839455 * BIC: INGBNL2A * Banknaam: ING BANK NV * Kvk Nummer : 28101264